Home / Y Học - Sức Khỏe / Châm Cứu Học Trung Quốc

Châm Cứu Học Trung Quốc

Cham Cuu Hoc Trung Quoc - ebookhay.orgSau khi nghiên cứu sách này, sợ bộ ta hiểu được quá trình phát triển của châm cứu ở Trung Quốc, cơ sở lý luận và việc áp dụng châm cứu trong điều trị lâm sàng. Sách được trình bày xúc tích, thực dụng và dễ hiểu.
Tác giả: dịch Hoàng Quý
Nhà xuất bản: NXB Y Học

Bấm chọn file để tải về
PDF

Giới thiệu sách

Chúng tôi biên soạn cuốn sách này nhằm mục đích cung cấp tài liệu nghiên cứu cho cán bộ y tế Trung Quốc và nước ngoài, đồng thời nhằm truyền bá môn châm cứu. Sau khi nghiên cứu sách này, sợ bộ ta hiểu được quá trình phát triển của châm cứu ở Trung Quốc, cơ sở lý luận và việc áp dụng châm cứu trong điều trị lâm sàng.

Trong khi biên soạn sách này, chúng tôi đã hết sức cố gắng để làm cho sách được xúc tích, thực dụng và dễ hiểu. Sau phần giới thiệu sơ lược sự phát triển của châm cứu ở Trung Quốc, nội dung sách chia làm năm chương.

About admin

Check Also

Diện Chuẩn – Điều Khiển Liệu Pháp

Mỗi quốc gia đều có một nền văn hóa, và mỗi một nền văn hóa …