Home / Y Học - Sức Khỏe / Châm Cứu Giáp Ấp Kinh Tập 2

Châm Cứu Giáp Ấp Kinh Tập 2

Cham Cuu Giap At Kinh Tap 2 - ebookhay.orgCon người sau khi bị cảm phải hàn tà thì sẽ xuất hiện sốt nóng, độ sốt tuy cao nhưng không chết được. Nếu như hai kinh âm dương biểu lý cùng lúc cảm phải hàn tà mà phát bệnh thì ắt khó tránh khỏi chết.
Tác giả: Hoàng Phủ Mật
Nhà xuất bản: NXB Thuận Hóa

Bấm chọn file để tải về
PDF

Giới thiệu sách

Hoàng Đế hỏi rằng: Bệnh ngoại cảm phát sốt đều thuộc loại thương hàn, có bệnh chữa lành, có bệnh lại tử vong, thời gian tử vong đều ở giữa khoảng sáu bảy ngày, thời gian khỏi bệnh đều trên mười ngày, đó là nguyên nhân gì?

Kỳ Bá trả lời: Các dương kinh đều liên lạc với Thái dương, kinh mạch của nó tiếp nối với huyệt Phong thủ tức là huyệt giao hội của Đốc mạch, Dương duy đi học theo ở phần ngoài đỉnh phía sau đầu nên có thể chủ khí phận của các dương kinh. Con người sau khi bị cảm phải hàn tà thì sẽ xuất hiện sốt nóng, độ sốt tuy cao nhưng không chết được. Nếu như hai kinh âm dương biểu lý cùng lúc cảm phải hàn tà mà phát bệnh thì ắt khó tránh khỏi chết.

About admin

Check Also

Diện Chuẩn – Điều Khiển Liệu Pháp

Mỗi quốc gia đều có một nền văn hóa, và mỗi một nền văn hóa …