Home / Văn Học / Kho Tàng Truyện Nôm Khuyết Danh [ 2 tập ]

Kho Tàng Truyện Nôm Khuyết Danh [ 2 tập ]

Kho Tang Truyen Nom Khuyet Danh 1 - ebookhay.orgKho tàng truyện Nôm khuyết danh là bộ sách đầu tiên tập hợp tập hợp các truyện nôm không có tên tác giả nhưng rất nổi tiếng ở nước ta.
Tác giả: Nhóm Tác Giả
Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Bấm chọn file để tải về
PDF 1PDF 2
Giới thiệu sách

Kho tàng truyện Nôm khuyết danh là bộ sách đầu tiên tập hợp tập hợp các truyện nôm không có tên tác giả nhưng rất nổi tiếng ở nước ta.

Truyện nôm khuyết danh là một loại hình cổ văn đặc sắc, quí giá và độc đáo của dân tộc. Đây là loại truyện thơ, có thể coi là loại tiểu thuyết bằng thơ, viết bằng chữ Nôm, không ghi tên tác giả (khuyết danh), được lưu truyền lâu đời, sâu rộng trong nhân dân và từ lâu đã được coi là một trong những di sản văn hoá thành văn rất quí hiếm của ta.

About admin

Check Also

Hiệu Hạnh Phúc Các Bà

Hiệu hạnh phúc các bà đề cập tới người buôn bán, tới thương nghiệp lại …