Home / Tiểu Thuyết / Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng

Han So Tranh Hung - ebookhay.orgĐạo trời vô cùng. Lòng người bất trắc. Chỉ có nhân và nghĩa là thứ bảo vật bất biến vĩnh hằng.
Tác giả: Mộng Bình Sơn
Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Bấm chọn file để tải về
PDF
Giới thiệu sách

Đạo trời vô cùng. Lòng người bất trắc. Chỉ có Nhân và Nghĩa là thứ bảo vật bất biến vĩnh hằng.
Nhân nghĩa là bảo vật vì từ nghìn xưa cho tới nghìn sau, luôn luôn được ưa chuộng, trái lại hung bạo bị căm thù. Được ưa thì thắng, bị ghét thì thua, cuộc đấu tranh trường diễn của lịch sử, lời tiên nho nói không sai: “ Cường cường tất tử nhân nghĩa vương”.

Truyện “ Hán sở tranh hung” là một minh họa hết sức thuyết phục cho chân lý ấy.

Tần Thủy Hoàng dùng sức mạnh tóm thâu lục quốc. Nhưng vì chỉ biết dùng bạo lực, không biết lấy Nhân Nghĩa thu phục lòng người mà lòng người rời bỏ, rốt cuộc bị Hạng Vũ tiêu diệt. Nhưng thắng Tần rồi, Hạng lại lầm đường đi vào vết xe đổ nên đã bị Lưu Bang trừ khử.

Lưu Bang, tức Hán Cao Tổ, đã thấy rõ sức mạnh và độ bền của Nhân, Nghĩa, biết dùng Nhân Nghĩa làm keo sơn gắn bó lòng người nên đã củng cố Hán tộc được lâu dài.

Đọc “Hán sở tranh hung” là để soi tấm gương “ không mòn còn mãi”: Tấm gương nhân nghĩa.

About admin

Check Also

Làm Đĩ

“Làm đĩ là một thiên tả chân tiểu thuyết mục đích là hô hào nhà …