Home / Tử Vi - Phong Thủy / Độn Bốc Thần Toán

Độn Bốc Thần Toán

Don boc than toan - ebookhay.orgVề dịch học( Độn Toán) của các nhà học thuật cổ phương Đông, có nhiều môn rất ly kỳ, tiên tri được cả số mệnh, và hơn nữa, tiên tri được cả Đại Cục.
Tác giả: Quản Doanh
Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng

Bấm chọn file để tải về
PDF

Giới thiệu sách

Phi Lộ

Về dịch học( Độn Toán) của các nhà học thuật cổ phương Đông, có nhiều môn rất ly kỳ, tiên tri được cả số mệnh, và hơn nữa, tiên tri được cả Đại Cục.

Cụ Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nghiên cứu bộ Thái Ất Thần Kinh rồi để lại bao nhiêu lời tiên tri, cùng sấm ký rất lạ lùng và lĩnh nghiệm.

Với những việc “biết cách bức” ấy ngày nay có người cho là huyễn hoặc vô lý; nhưng nếu ta chịu đi sâu vào các môn ấy, và chiêm nghiệm nhiều thì chắc cũng không còn hoài nghi nữa.

Đức Thánh Khổng Tử, khi tuổi đã già còn nói”Giá cho ta thêm được mấy năm nữa để ta học Dịch cho chọn vẹn, thì khả dĩ không có điều lầm lớn.”

Tuy vậy Ngài cũng đã thu thập các sách vở cũ, soạn ra bộ Kinh Dịch rất có giá trị. Chỉ suy dịch lý mà biết được sự cấu tạo của muôn vật và đồ sợ biến chuyển của vũ trụ.

About admin