Home / Tag Archives: Phạm Minh Kiên

Tag Archives: Phạm Minh Kiên

Lê-Triều Lý-Thị [ 2 tập ]

Lê Triều Lý Thị là một cuốn tiểu thuyết lịch sử hư cấu viết theo lối chương hồi. Cốt truyện dựa vào ít trang viết về Lý Công Uẩn trong các sách Đại Việt sử Ký, Đại Nam thực lục tiền biên, Việt nam sử lược và sách tiểu truyện …

Read More »