Home / Tag Archives: NXB Tổng Hợp HCM

Tag Archives: NXB Tổng Hợp HCM

Lịch Sử Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh

Quyển sách được cung cấp tư liệu về những sự kiện nổi bật trong quá trình hình thành, đấu tranh và phát triển của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh từ 1930 đến nay Tác giả: Phạm Văn Thắng Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp HCM

Read More »