Home / Tag Archives: Nguyễn Tuệ Chân

Tag Archives: Nguyễn Tuệ Chân

Lịch Sử Phật Giáo

Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc mà người Hán truyền bá còn tạo ảnh hưởng đến Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và một số quốc gia khu vực Châu Á, hình thành nên cái gọi là “vùng văn hóa Phật giáo Trung Quốc”. Tác giả: Nguyễn Tuệ Chân Nhà …

Read More »