Home / Sân Khấu / Ăng-Drô-Mát

Ăng-Drô-Mát

Ang-Dro-Mac - ebookhay.orgBắt đầu từ các tác phẩm cổ đại Hy Lạp, Trung Quốc, Ấn Độ với các tên tuổi hàng đầu về bị kịnh như: Exkhin, Ơripít, Xôphốc, Vương Thừa Phủ, Kaliđax,… bộ sách trải rộng qua nhiều thời kỳ rực rỗ của Sân khấu thế giới như thời đại Phục Hưng, Lãng mạn và Hiện đại…
Tác giả: Huỳnh Lý – Vũ Đình Liên
Nhà xuất bản: NXB Sân Khấu

Bấm chọn loại file để tải về
PDF

Giới thiệu sách

Tủ sách Kiệt tác sân khấu thế giới ra mắt bạn đọc là công sức của nhiều thế hệ Sân khấu nối tiếp sưu tầm, nghiên cứu, dịch thuật và giới thiệu với bạn đọc Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ qua, có ảnh hưởng lớn không chỉ về sân khấu mà có tầm ảnh hưởng đến phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam nói chung. Tất nhiên tiếp nhận và giao lưu văn hóa nghệ thuật không diễn ra một chiều mà tác động qua lại.

Bắt đầu từ các tác phẩm cổ đại Hy Lạp, Trung Quốc, Ấn Độ với các tên tuổi hàng đầu về bị kịnh như: Exkhin, Ơripít, Xôphốc, Vương Thừa Phủ, Kaliđax,… bộ sách trải rộng qua nhiều thời kỳ rực rỗ của Sân khấu thế giới như thời đại Phục Hưng, Lãng mạn và Hiện đại… giới thiệu những kiệt tác chói sáng có sức sống xuyên qua nhiều thế kỷ của những nhà viết kịch kiệt xuất như Sếchxpia, singlơ, Môlie, Coócnây, J.Gớt, Gôgôn, Ipxen, Muyxe, Ghenman, B.Brếch, Sêkhốp, …

About admin

Check Also

Âm Mưu Và Tình Yêu

Tủ sách Kiệt tác Sân khấu Thế giới (100 cuốn) ra mắt bạn đọc là …