Trọn Bộ 3 Tập Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành Vương Xá cùng với đại Tỳ Kheo Tăng trên năm ngàn người, đều là những bậc A La Hán đã hết hữu lậu dứt phiền não, tâm được giải thoát, huệ được giải …

Read More »

Trọn Bộ 7 Quyển Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Pháp Hoa là bộ kinh được nhiều người trên thế giới thọ trì, đọc tụng, lễ bái, thậm chí có người kính lạy từng chữ, từng câu trong bộ kinh này. Ngài Thái Hư đại sư đã khẳng định giá trị của bộ kinh Pháp Hoa rằng chưa thấy …

Read More »

Trọn Bộ 4 Tập Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật. Hoa Nghiêm tiếng Phạn là Avatamsaka, có nghĩa là đóa hoa thanh khiết …

Read More »

Kinh Báo Hiếu Và Vu Lan

Đây là bản kinh thông dụng, phổ biến đối với hết thảy Phật tử, dù theo tông phái nào. Kinh được thường xuyên trì tụng trong mùa Vu Lan tháng Bảy, bao gồm 2 kinh ngắn đều được dịch sang thể thơ kệ, dễ nhớ, dễ đọc tụng. Tác giả: …

Read More »

Kinh A Di Đà Yếu Giải

Tu thiền Tông mau chóng thành Phật nhất, tu Tịnh độ tông còn mau chóng và chắc chắn hơn. Tu môn nào cũng phải thấy rõ Phật tánh rồi mới thành Phật. Tu môn này, thì mỗi tiếng niệm Phật danh là thấy rõ Phật tánh hiện tiễn. Tác giả: …

Read More »

Kim Vân Kiều

Kim Vân Kiều là một tác phẩm tiểu thuyết chương hồi của Thanh Tâm Tài Nhân, tác giả đời nhà Thanh, Trung Quốc biên soạn vào cuối thế kỷ 16 và đầu thế kỷ 17. Tác giả: Thanh Tâm Tài Nhân Nhà xuất bản: NXB Văn Nghệ

Read More »

Kim Bình Mai [ 2 tập ]

Đó thực sự là lịch sử cuộc đời đầy tội ác và sinh hoạt gia đình nhơ bẩn của Tây Môn Khánh, một kẻ hãnh tiến xuất thân từ một chủ hiệu sinh dược, nhưng do những mánh khóe bóc lột và hành vi ác bá, kéo bè kéo cánh, …

Read More »