Lấy Nhau Vì Tình

Đây là cuốn tiểu thuyết tâm lý xã hội, mà hiện thực xã hội thì vé ra thật trung thành và sinh động, mà tâm lý nhân vật thì phân tích thật tinh vi và sâu sắc. Tác giả: Vũ Trọng Phụng Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Read More »

Lần Đầu Sinh Con

Quyển cẩm nang trình bày một cách khoa học các vấn đề quan trọng nhất trong đối với những người đang dự định có con, từ việc quyết định có con, chuẩn bị cả về vật chất lẫn tinh thần cho sự kiện trọng đại này, quá trình người mẹ …

Read More »

Làm Đĩ

“Làm đĩ là một thiên tả chân tiểu thuyết mục đích là hô hào nhà đạo đức và bậc làm cha mẹ chăm lo đến hạnh phúc của con cái và phải để ý đến cái sự mà những thành kiến hủ bại vẫn coi là điều bẩn thỉu, tức …

Read More »

Lã Thị Xuân Thu

Lã Bất Vi đã có thể đầu cơ Tử Sở như một món hàng hiếm, bỏ của ra mua thừa tự, dã tâm chính trị phải nói rất lớn. Bản thân họ Lã từ một gã con buôn ngồi lên ghế Thừa tướng, đã cống hiến không ít cho các …

Read More »

Kinh Vạn Phật

Kinh Phật Thuyết Phật Danh, Phật nói ra một vạn một ngàn một trăm vị Phật, tuy có vị trùng danh, nhưng chẳng trùng Phật, chúng ta đọc hết bộ kinh này, như đến được cảnh giới Phật, thật là một bộ kinh tối-thượng đại-thừa, phước đức vô-lượng vô-biên. Tác …

Read More »

Kinh Tam Bảo

Vào một lúc nọ dân chúng trong thị trấn Vesali trù phú cùng một lúc gặp phải ba thiên tai – nạn chết đói, nạn bị ma quái phá rầy và nạn dịch hạch. Tác giả: Thích Trí Tịch Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo

Read More »

Kinh Nhân Quả Ba Đời

Cho nên tất cả chúng sinh, trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi Tam Bảo, thứ ba nên bỏ giới sát mà phóng sinh, và thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau. Tác giả: Thích Thiền …

Read More »