Home / Lịch Sử / Lịch Sử Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh

Lịch Sử Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh

Lich Su Dang Bo Thanh Pho Ho Ch - ebookhay.orgQuyển sách được cung cấp tư liệu về những sự kiện nổi bật trong quá trình hình thành, đấu tranh và phát triển của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh từ 1930 đến nay
Tác giả: Phạm Văn Thắng
Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp HCM

Bấm chọn file để tải về
PDF

” 100 câu giải đáp về Lịch sử Đảng bộ Thành Phố Hồ Chí Minh” nằm trong tập “100 câu hỏi đáp về Gia Định – Sài gòn Tp Hồ Chí Minh”. Quyển sách được cung cấp tư liệu về những sự kiện nổi bật trong quá trình hình thành, đấu tranh và phát triển của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh từ 1930 đến nay, từ đó góp phần nêu rõ truyền thống cách mạng vẻ vang, kinh nghiệm đấu tranh phong phú của Đảng bộ ra đời trong bối cảnh Nam Kỳ thuộc địa nên sử dụng cả nhiều hình thức đấu tranh của xã hội dân chủ hiện đại như báo chí, nghị trường, đặc biệt là trong thời gian trước Cách Mạng Tháng Tám. Đồng thời quyển sách cũng cố gắng làm rõ đặc điểm của một Đảng bộ hoạt động tại một đô thị lớn nhất toàn quốc, có lực lượng tri thức đông đảo, có mối giao lưu toàn diện với quốc tế từ trước tới nay…

About admin

Check Also

Địa Lý Gia Định – Sài Gòn ở TP HCM

Quyển sách Địa Lý Gia Định-Sài Gòn Thành Phố Hồ Chí Minh giới thiệu tổng …