Home / Lịch Sử / Di Tích Lịch Sử – Văn Hóa ở TP HCM

Di Tích Lịch Sử – Văn Hóa ở TP HCM

Di Tich Lich Su Van Hoa O Thanh - ebookhay.orgCuốn sách gồm tập hợp 100 câu hỏi đáp về di tích lịch sử – văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là về Gia Định – Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh, các di tích lịch sử là niềm tự hào của nhân dân Thành phố về quá trình đấu tranh giành độc lập trong thời gian trước 1975
Tác giả: Phạm Hữu Mý, Nguyễn Văn Đường
Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp TP HCM, NXB Văn Hóa Sài Gòn

Bấm chọn file để tải về
PDF

Giới thiệu sách

Cuốn sách gồm tập hợp 100 câu hỏi đáp về di tích lịch sử – văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là về Gia Định – Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh, các di tích lịch sử là niềm tự hào của nhân dân Thành phố về quá trình đấu tranh giành độc lập trong thời gian trước 1975. Quyển sách này cố gắng phản ánh nội dung cơ bản của những di sản ấy, những di sản cần và phải được bảo tồn đồng thời phát huy giá trị để sự nghiệp xây dựng Thành phố có thể phát triển một cách hài hòa và bền vững không những trong hiện tại mà còn cả trong tương lai.

About admin

Check Also

Lã Thị Xuân Thu

Lã Bất Vi đã có thể đầu cơ Tử Sở như một món hàng hiếm, …