Home / Kỹ Năng Sống / Bài Lá Ở Việt Nam

Bài Lá Ở Việt Nam

Bai la o Viet Nam - Luat choi - ebookhay.orgKhi một trò chơi, một hoạt động giải trí đã ăn sâu vào sinh hoạt của con người thì nó mang một sức mạnh có thể tạo nên những hoạt động văn hóa, phong tục, nghi lễ cực kỳ đa dạng thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân,…
Tác giả: Trần Văn Anh
Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa Dân Tộc

Bấm chọn loại file để tải về?
PDF

Giới thiệu sách

Khi một trò chơi, một hoạt động giải trí đã ăn sâu vào sinh hoạt của con người thì nó mang một sức mạnh có thể tạo nên những hoạt động văn hóa, phong tục, nghi lễ cực kỳ đa dạng thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân bất chấp giai cấp, dân tộc, quốc gia, ngôn ngữ, tôn giáo v.v. Bóng đá trở thành một sinh hoạt toàn cầu, cờ Vua trở thành cờ quốc tế, môn cờ tướng của Châu Á hay bài Tuslokho của Châu Âu nay trở thành tài sản của toàn thế giới.

Là một sản phẩm của trí tuệ, trò chơi hay một sinh hoạt giải trí, tự nó vượt qua và sống ngoài ý muốn của tác giả. Qua năm tháng, nó được trí tuệ dân gian vun đắp, sửa đổi và củng cố trở thành di sản Văn hóa của một dân tộc hay lớn hơn nữa là của toàn nhân loại

About admin

Check Also

Vì Sao Thành công 2

Nhưng kỹ năng lãnh đạo có thể học hỏi được hay không? Hay đó chỉ …