Home / Khoa Học / Khảo Về Đồ Sứ Cổ Trung Hoa

Khảo Về Đồ Sứ Cổ Trung Hoa

khảo sát về đồ sứ cổ trung hoa- ebookhay.orgTập này là số 4 của Hiếu-cổ đặc-san: KHẢO SÁT VỀ ĐỒ SỨ CỔ TRUNG-HOA. Kể ra, – không dám khoai vò mình cũ, – chớ tôi có nghiệp với đồ xưa từ tấm bé. 5 tuổi, biết nhịn ăn để dành đồng xu sắc sảo.
Tác giả: Vương Hồng Sến
Nhà xuất bản: NXB Xuân Thu

Bấm chọn file để tải về
PDF
Giới thiệu sách

Chương 1: Đồ gốm, đồ sứ đối với người Trung Hoa.
Chương 2. Bước đường tiến hóa từ thuở sơ khai đến thế kỷ XVIII.
Chương 3: Khảo về vật liệu cần thiết để làm ra đồ sành.
Chương 4: Phương pháp chế tạo đồ sành.
Chương 5: Hình thù và công dụng của đồ sành đồ sứ.
Chương 6: Ý nghĩa của các kiểu vẽ trên sứ Trung Quốc.
Chương 7: Kỹ thuật vẽ vời trên đồ sứ. Kỹ thuật vẽ trên thai
Chương 8: Các tình tuồng, kiểu vở vẽ trên đồ sứ.
Chương 9: Nói về niên hiệu chế tạo và các dấu hiệu khác trên đồ sành sứ.

About admin