Home / Giáo Trình - Tài Liệu Kỹ Thuật / Giáo Trình Ma Sát Mòn Bôi Trơn

Giáo Trình Ma Sát Mòn Bôi Trơn

Giao Trinh Ma Sat Mon Boi Tron - ebookhay.orgCùng với sự phát triển khoa học kỹ thuật, các yêu cầu mới cũng được đặt ra đối với các máy móc thiết bị thí dụ như trong điều kiện chân không, nhiệt quá cao, quá thấp, môi trường xâm thực, ăn mòn hóa học…
Tác giả: Nguyễn Doãn Ý
Nhà xuất bản: NXB Xây Dựng

Bấm chọn loại file để tải về
PDFEPUBMOBIAZW3

Giới thiệu sách

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đặt ra đối với nước ta trong thời kỳ tiếp cận với tự động hóa và hiện đại hóa là sử dụng hiệu quả nhất các trang thiết bị hiện có. Nói cách khác là: cần phải nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ cảu các máy móc, dụng cụ, trang thiết bị, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và xã hội đối với đầu tư phát triển.

Cùng với sự phát triển khoa học kỹ thuật, các yêu cầu mới cũng được đặt ra đối với các máy móc thiết bị thí dụ như trong điều kiện chân không, nhiệt quá cao, quá thấp, môi trường xâm thực, ăn mòn hóa học…Độ tin cậy và tuổi thọ cần phải được xác định, khi các thiết bị làm việc trong điều kiện khốc liệt này. Việc nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ không chi mang ý nghĩa lớn với các nhà máy, công ty mà còn là nhiện vụ quan trọng đối với cả quốc gia và quốc tế.

About admin

Check Also

Hệ Thống Điều Khiển Số Cho Máy Công Cụ

Tiến bộ mạnh mẽ của kỹ thuật vi điện tử đã tạo điều kiện nâng …