Home / Danh Nhân / Đại Danh Y Lãn Ông Và Tư Tưởng

Đại Danh Y Lãn Ông Và Tư Tưởng

đại danh y lãn ông - ebookhay.orgLê Hữu Trác, hiệu Hải Thương Lãn Ông là một danh y lớn của nước ta, được nhân dân suy tôn là Đại y tông Việt Nam. Suốt bốn mươi năm trong nghề y, Lê Hữu Trác đã đem hết tâm trí của mình phục vụ nhân dân…
Tác giả: Trần Văn Thụy
Nhà xuất bản: NXB Y Học

Bấm chọn loại file tải về
PDFEPUBMOBIAZW3

Giới thiệu sách

Lê Hữu Trác, hiệu Hải Thương Lãn Ông là một danh y lớn của nước ta, được nhân dân suy tôn là Đại y tông Việt Nam
Suốt bốn mươi năm trong nghề y, Lê Hữu Trác đã đem hết tâm trí của mình phục vụ nhân dân, nêu cao đạo đức nhân thuật, tân tụy cứu chữa bệnh nhân đến cùng. Đồng thời, nhận rõ trách nhiệm đối với tương lai y học nước nhà, đối với việc bảo vệ sức khỏe của nhân dân, Lê Hữu Trác đã cần cù nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy, đúc rút kinh nghiệm xây dưng nên một công trình trước tác y học đầy đủ tính chất thực tiễn, khoa học và dân tộc. Đó là bộ Hải Thượng Lãn Ông tâm linh.

Việc nghiên cứu các danh y Việt Nam nói chung, đặc biệt là Lê Hữu Trác – qua trước tác của ông – là biện pháp quan trọng nhằm góp phần vào việc phát triển nền y học của dân tộc và thực hiện quan điểm “kết hợp nền y học” cổ truyền của dân tộc trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân”.

About admin

Check Also

Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vân

TỐ VẤN là một bộ sách do vua HOÀNG-ðẾ cùng với những vị bầy tôi …