Home / Quản Trị – CEO

Quản Trị – CEO

Những Nguyên Lý Quản Trị Bất Biến Mọi Thời Đại

Qua sự phân tích độc đáo của Peter Drucker, cuốn sách này mang lại một cơ hội hiếm có để nhìn lại những bước chuyển biến lớn trong cơ cấu các tổ chức, giúp ta hiểu rõ hơn vai trò của nhà quản lý trong nổ lực đổi mới không …

Read More »

Câu Truyện Nhà Quản Lý CÀ RỐT Và Nghệ Thuật Khen Thưởng

Nếu cà-rốt cần thiết cho mọi người, mọi giới, mọi lúc, mọi nơi thì việc động viên, tuyên dương hay khen thưởng, theo Gostick và Elton, cũng thế. Thật vậy, một lời khen chân thành, đúng lúc có thể biến một người bình thường thành người có khả năng kỳ …

Read More »

Nghệ Thuật Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Nói đến nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp là nói đến tài biết người, dùng người và thu phục người của chủ doanh nghiệp.”một đàn dê do một con sói lãnh đạo có thể đánh bại một đàn sói do một con dê lãnh đạo”. Tác giả: Minh Giang – …

Read More »

Nghệ Thuật Giữ Chân Nhân Viên Giỏi

Trong cương vị lãnh đạo của một tổ chức, chắc đã không ít lần bạn tự đặt câu hỏi: Làm thế nào để tuyển đuợc một nhân viên giỏi? Trên thực tế, tuyển được nhân viên giỏi đã khó, giữ chân họ còn khó gấp bội. Tác giả: J. Leslie …

Read More »

Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên

Trong bất kỳ tổ chức nào cũng tồn tại những cá nhân không chịu tuân thủ quy tắc chung. Bí quyết thật sự để trở thành một nhà quản lý thành công là khám phá khả năng giải quyết công việc của từng người… Tác giả: Ken Blanchard Nhà xuất …

Read More »